Försök till bedrägeri via Facebook

Bedragare försöker lura privatpersoner på pengar genom att använda Folkhälsomyndighetens namn. Bedrägeriförsöken polisanmäls.