Förslag för mer effektivt arbete med miljörelaterade hälsofrågor

Ett nationellt nätverk för ett samlat arbete med frågor kring miljörelaterad hälsa bör inrättas, och samordnas av Folkhälsomyndigheten. Det är huvudförslaget i den rapport som Folkhälsomyndigheten nu överlämnar till regeringen.