Folkhälsomyndigheten deltar vid högnivåmöte om Agenda 2030

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson ingår i den svenska delegationen vid FN:s högnivåpolitiska forum för hållbar utveckling i New York.